Tehnički odbori

Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. član je više tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme:

 • HZN TO 513, Mjerne jedinice i mjerila;
 • HZN TO E103, Odašiljačka oprema za radiokomunikacije;
 • HZN TO E106, Elektromagnetska polja u ljudskome okolišu;
 • HZN TO T4, Normizacija u telekomunikacijama;
 • HZN TO 552, Društvena odgovornost;
 • HZN TO Z2, Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija;
 • HZN TO 69, Primjena statističkih metoda;
 • HZN TO 43, Akustika i
 • HZN TO E501, Elektroakustika i ultrazvuk.

Predstavnice Centra za mjerenja u okolišu u hrvatskim tehničkim odborima su:

 • Sanja Badžim i
 • Biljana Tanatarec.

Biljana Tanatarec je izabrana predsjednica hrvatskih tehničkih odbora:

 • HZN TO 552, Društvena odgovornost te
 • HZN TO 513, Mjerne jedinice i mjerila koji je osnovni i najvažniji tehnički odbor u sustavu normizacije.

Iz redova Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme koje broji 255 članova, na zatvorenome dijelu 71. Sjednice Vlade Republike Hrvatske Biljana Tanatarec je 29. srpnja 2021. godine imenovana članicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Biljana Tanatarec je članica radnih skupina Međunarodne organizacije za normizaciju ISO i radnih skupina za izradu normizacijskih dokumenata ISO-a

 • ISO/CASCO, Conformity Assessment Committee;
 • ISO/CASCO/WG 46, Validation and Verification Committee i
 • ISO/WG, Social responsibility.

CMO Lab je sudjelovao u razvoju i izradi međunarodnih normizacijskih dokumenata:

 • ISO International Workshop Agreement - IWA 26 Using ISO 26000:2010 in management systems, normizacijski dokument objavljen u srpnju 2017. godine i
 • ISO/IEC 17029:2019 Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies, normizacijski dokument objavljen u listopadu 2019. godine.

Osiguravanje kvalitete rezultata ispitivanja

Kvaliteta rezultata ispitivanja osigurava se primjenom unutrašnjih i vanjskih mjera, te na taj način laboratorij dokazuje svoju stručnu osposobljenost akreditacijskom tijelu posredno, a svojim kupcima neposredno.

Unutrašnje mjere osiguranja kvalitete rezultata mjerenja uključuju:

 • interno organizirana mjerenja, ponavljanje postupaka mjerenja i obuka
 • provjeru ispravnosti rada mjernih sustava na dnevnoj bazi uz pomoć generatora signala ili provjere putem programske podrške
 • provjera ispravnosti uređaja nakon popravaka i/ili umjeravanja
 • organizacija mjerenja unutar CMO Laboratorija s dva ili više različitih sustava za mjerenje u istom frekvencijskom području.

Vanjske mjere osiguravanja kvalitete rezultata mjerenja uključuju organizaciju ili sudjelovanje u programima ispitivanja sposobnosti odnosno vanjskog ocjenjivanja kvalitete ili sudjelovanje u drugim međulaboratorijskim usporedbama rezultata mjerenja na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Cilj ispitivanja sposobnosti nije samo pružiti informaciju o uspješnosti izvedbe određene aktivnosti sudionika već da omogući sudionicima određenu izobrazbu u području ispitivanja sposobnosti u kojem su sudjelovali, ali da, isto tako, dobivene se informacije upotrijebe za poboljšanje kvalitete ispitivanja ili mjerenja.

Međulaboratorijske usporedbe rezultata mjerenja

Međulaboratorijske usporedbe (MLU) rezultata mjerenja odličan su alat za provjeru kvalitete rezultata mjerenja.

MLU niskofrekvencijskog EM polja

Tijekom 2016. godine, točnije 5. svibnja 2016., Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. organizirala je međunarodnu međulaboratorijsku usporedbu rezultata mjerenja iz akreditiranog područja mjerenja razina niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja. Iz navedenog područja mjerenje je odrađeno za parametar gustoća magnetskog toka. Mjerenje gustoće magnetskog toka u blizini trafostanice odrađeno je sa 3 seta instrumenata. Nakon obrade rezultata mjerenja apsolutna z vrijednost je bila |z| ≤ 2, iz čega se zaključuje da su svi rezultati zadovoljavajući. Izvještaj sa navedene međulaboratorijske usporedbe rezultata mjerenja dan je u sklopu stručnog rada Biljane Tanatarec pod nazivom Measurements of magnetic flux density in the vicinity of transformer station. Rad je prezentiran na 22. međunarodnoj konferenciji za primijenjenu elektromagnetiku i komunikacije - ICECom 2016 održanoj u Dubrovniku.

Izrada studija

Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. izradio je studije značaja korištenih izvora mobilnog operatera TELE2 s obzirom na razine parametara emitiranih elektromagnetskih polja:

 • Tanatarec, Biljana: Studija značaja korištenih izvora mobilnog operatera TELE2 s obzirom na razine parametara emitiranih elektromagnetskih polja, Zagreb 2010 (169 lokacija)
 • Tanatarec, Biljana: Studija značaja korištenih izvora mobilnog operatera TELE2 s obzirom na razine parametara emitiranih elektromagnetskih polja, Zagreb 2012 (595 lokacija)

U studijama su prikazani statistički pregledi isključivo baznih postaja mobilne telefonije i njihova glavna svrha bilo je ispunjavanje potreba operatera oko izvršenja zakonskih obveza. Te studije nudile su mnogo informacija o prostornoj i tipskoj raspodjeli telekomunikacijske mreže u Republici Hrvatskoj, mnoštvo tehničkih objašnjenja i detalja o baznim postajama i svakako su bile izuzetno korisne za poznavanje mogućnosti i slabosti telekomunikacijske mreže.