Akreditacija

Laboratorij tvrtke Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. – CMO Lab akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1156.

Akreditacija služi kako bi se stvorilo povjerenje u rad neke organizacije koja se opredijelila da u određenom području radi prema određenim normama. Akreditirane organizacije stoga imaju provjerenu osposobljenost od strane iskusnih i neovisnih stručnih ocjenitelja, što daje i preduvjete za povjerenje od strane državnih institucija u obliku ovlaštenja.

Važeća potvrda o akreditaciji, kao i važeći prilog potvrde o akreditaciji mogu se provjeriti i u registru potvrda hrvatskih akreditacija dodijeljenih od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) na internet stranici www.akreditacija.hr/registar.

Pravila i upute Hrvatske akreditacijske agencije koje tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. ima obvezu primjenjivati javno su dostupna na internet stranicama Hrvatske akreditacijske agencije na adresi www.akreditacija.hr/pravila-i-upute.

Ovlaštenja

Tvrtka Centar za mjerenje u okolišu d.o.o. posjeduje ovlaštenje Ministarstva zdravstva RH za obavljanje poslova zaštite od elektromagnetskih polja (Klasa: UP/I-542-04/23-04/02, Urbroj:534-03-3-2/2-23-07 od 29. lipnja 2023. godine).

  • mjerenje VF elektromagnetskih polja u frekvencijskom rasponu od 100 kHz do 10 GHz
  • proračun i procjenu VF elektromagnetskih polja u frekvencijskom rasponu od 100 kHz do 40 GHz
  • mjerenje statičkih i NF elektromagnetskih polja u frekvencijskom rasponu od 0 Hz do 100 kHz
  • proračun i procjenu NF elektromagnetskih polja u frekvencijskom rasponu od 0 Hz do 100 kHz

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. ovlaštena je od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) za izračun i mjerenja razina elektromagnetskih polja.

Potvrda o akreditaciji

Potvrda o akreditaciji

Pogledaj prilog
Prilog potvrdi o akreditaciji CMO 2023

Prilog potvrdi o akreditaciji CMO 2023

Pogledaj prilog
HAKOM Ovlastenje 2020

HAKOM Ovlaštenje 2020

Pogledaj prilog