Akreditacija

Laboratorij tvrtke Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. – CMO Lab akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1156.

Akreditacija služi kako bi se stvorilo povjerenje u rad neke organizacije koja se opredijelila da u određenom području radi prema određenim normama. Akreditirane organizacije stoga imaju provjerenu osposobljenost od strane iskusnih i neovisnih stručnih ocjenitelja, što daje i preduvjete za povjerenje od strane državnih institucija u obliku ovlaštenja.

Važeća potvrda o akreditaciji, kao i važeći prilog potvrde o akreditaciji mogu se provjeriti i u registru potvrda hrvatskih akreditacija dodijeljenih od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) na internet stranici www.akreditacija.hr/registar.

Pravila i upute Hrvatske akreditacijske agencije koje tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. ima obvezu primjenjivati javno su dostupna na internet stranicama Hrvatske akreditacijske agencije na adresi www.akreditacija.hr/pravila_i_upute.

Ovlaštenja

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva zdravstva za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja:

  • mjerenje statičkih i niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja (0 Hz – 100 kHz)
  • mjerenje visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja (100 kHz – 10 GHz),
  • proračun elektromagnetskih polja (0 Hz – 40 GHz).

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. ovlaštena je od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) za izračun i mjerenja razina elektromagnetskih polja.

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. akreditirana je od Hrvatske akreditacijske agencije za akustička ispitivanja:

  • mjerenje razine buke
  • mjerenje zvučne izolacije.
Potvrda o akreditaciji

Potvrda o akreditaciji

Pogledaj prilog
Prilog potvrdi o akreditaciji CMO 2018

Prilog potvrdi o akreditaciji CMO 2018

Pogledaj prilog
MZ Ovlastenje za EM polja 2018

MZ Ovlaštenje za EM polja 2018

Pogledaj prilog
HAKOM Ovlastenje 2020

HAKOM Ovlaštenje 2020

Pogledaj prilog