Novosti

Ukinuto rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja

Zbog promjene u poslovanju tvrtke Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. (Oreškovićeva ulica 8J, 10000 Zagreb) od 1. siječnja 2019. godine, ukida se rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-540-01/16-03/20; URBROJ: 534-07-1-1-1/2-17-04 izdano 27. ožujka 2017. godine) za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja (mjerenje razine buke i mjerenje zvučne izolacije).

 

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke nije moguće dobiti u Republici Hrvatskoj zbog zakonske obveze propisane člankom 4. Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (Narodne novine 91/2007) prema kojem pravna osoba u radnom odnosu na poslovima zaštite od buke mora zapošljavati  stručnu osobu s punim radnim vremenom.

                  Rješenje Ministarstva zdravstva o ukidanju ovlasnice za buku