O nama

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. pravna je osoba registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu. U sklopu tvrtke nalazi se organizacijska cjelina CMO Laboratorij (skraćeno CMO Lab) koja se bavi:

  • stručnim poslovima zaštite od neionizirajućeg zračenja.

Opredjeljenje

Opredjeljenje tvrtke Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. i CMO laboratorija je pružanje profesionalne i kvalitetne usluge svojim klijentima. Klijenti su naš temeljni prioritet, stoga se naš rad temelji na razumijevanju i uvažavanju zahtjeva klijenata. Vodimo sustavnu i stalnu brigu o znanstvenoj utemeljenosti naših usluga, te poslujemo sukladno primjenjivim zakonskim propisima i normama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, kao i u svim zemljama u kojima poslujemo ili ćemo poslovati.

Standardna razina usluge koju pružamo uključuje objektivnost, nepristranost, točnost, pravodobnost i zadovoljstvo naših klijenta.

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. je uvela sustav upravljanja kvalitetom. Svrha sustava upravljanja kvalitetom je da se ustrojenim poslovnim postupcima osigurava maksimalna točnost i pouzdanost rezultata, te samim time i visoka kvaliteta usluge.

Velika se pažnja posvećuje mjernim uređajima. Svi mjerni uređaji redovito se umjeravaju u laboratorijima u Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji i Njemačkoj. Načela i metode umjeravanja usklađene su s normom ISO/IEC 17025.

Znanje, stručnost i stalna briga o obrazovanju u tehničkom pogledu kao i u pogledu upravljanja sustavom kvalitete zajednička je zadaća Uprave i svih zaposlenika.

Obveza svih zaposlenika je primjenjivati dokumentaciju sustava upravljanja te neprestano poboljšavati kvalitetu usluga i poslovnih procesa u skladu s odredbama važeće hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

Cjelokupan rad CMO Laboratorija može se opisati kao stručan rad u području društvene odgovornosti. Zaštita ljudi od utjecaja neionizirajućih visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja i zaštita ljudi od utjecaja neionizirajućih niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja primarne su djelatnosti CMO Laboratorija. Svojim radom i rezultatima ispitivanja koja se dostavljaju naručiteljima, tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. stručno i detaljno sudjeluje kao društveno odgovorna organizacija izravno u prevenciji i zaštiti od mogućih štetnih posljedica po ljudsko zdravlje.