Neionizirajuće zračenje

Neionizirajuće zračenje je opći naziv za dio elektromagnetskog spektra sa slabom energijom fotona, koja nije dovoljna za razbijanje atomskih veza u ozračenom materijalu, ali još uvijek ima snažan efekt zagrijavanja. Čovjek je oduvijek izložen elektromagnetskim poljima prirodnih izvora; sunčevom zračenju, magnetskom polju Zemlje te poljima nastalim uslijed atmosferskog pražnjenja. Prirodni izvori neionizirajućeg zračenja, vrlo su slabog intenziteta u usporedbi s razinama elektromagnetske energije u okolišu, koju stvaraju umjetni izvori (D. Poljak Izloženost ljudi neionizacijskom zračenju, Kigen, Zagreb 2006).

Neionizirajuće zračenje – područje ispitivanja kojima se bavi tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o.:

  1. Statička i niskofrekvencijska elektromagnetska polja
  2. Visokofrekvencijska elektromagnetska polja

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. bavi se:

  • mjerenjima statičkih i niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja (0 Hz – 100 kHz),
  • mjerenjima visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja (100 kHz – 10 GHz) te
  • proračunima i procjenama elektromagnetskih polja (0 Hz – 40 GHz).

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. je ovlaštena pravna osoba za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja u smislu Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (Narodne novine 146/14).

U moderno vrijeme svjedoci smo ekspanzije bežične komunikacije i njihovih brojnih odašiljača razmještenih po cjelokupnoj površini Zemlje, s težištem na urbanim sredinama i prometnim komunikacijama. Iako su bežične telekomunikacije područje ljudskog djelovanja koje se izuzetno naglo razvija u proteklih dvadesetak godina, još uvijek ne postoji dovoljno pouzdanih saznanja o uzročno-posljedičnim vezama djelovanja elektromagnetskih polja i zdravlja ljudi i utjecaja na ostali živi svijet, stoga se te veze u posljednje vrijeme intenzivno istražuju. U svakom slučaju potrebno je vršiti mjerenja elektromagnetskih polja te na temelju rezultata mjerenja i veze s posljedicama utjecaja kumulativnog zračenja na određenom mjestu procjenjivati realnu opasnost po zdravlje ljudi.

Utjecaj elektromagnetskih polja na ljude kumulativan je u odnosu na izvore, kumulativan je u odnosu na frekvencije, kumulativan je u odnosu na period izloženosti elektromagnetskim poljima. U novije vrijeme su mjerenja elektromagnetskih polja svugdje u svijetu intenzivirana kako bi se na temelju konkretnih rezultata tih mjerenja mogle poduzeti eventualne preventivne i zaštitne mjere.