Mjerenje zvučne izolacije

Zvučna izolacija jedna je od važnih karakteristika svake zgrade prema kojoj se određuje kvaliteta zgrade. Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. provodi mjerenja tri vrste zvučne izolacije:

  1. Zračne zvučne izolacije,
  2. Udarne zvučne izolacije te
  3. Zvučne izolacije fasada i/ili fasadnih elemenata.

Zračna zvučna izolacija je svojstvo svih pregradnih konstrukcija zgrade - vertikalnih i horizontalnih, uključujući fasade i fasadne elemente. Udarna zvučna izolacija se odnosi samo na horizontalne pregrade tj. na međukatne konstrukcije.

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. je pravna osoba ovlaštena od Ministarstva zdravstva za provođenje mjerenja i određivanja zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrada.

Mjerenja zvučne izolacije mogu se raditi zbog:

  • Mjerenja zvučne izolacije međukatnih, pregradnih konstrukcija ili fasada radi ocjenjivanja kvalitete zvučne izolacije,
  • Dokazivanja učinkovitosti provedenih mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta,
  • Puštanja u rad infrastrukturnih i gospodarskih objekata različitih namjena,
  • Istraživanja na temelju sakupljenih podataka na terenu i sl.

Mjerenje zvučne izolacije provodi se u skladu s odredbama:

  • Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09. 55/13, 153/13 i 41/16),
  • Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine 91/07) i
  • Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07).