Mjerenje visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. je ovlaštena pravna osoba za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja u smislu Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (Narodne novine 146/14).

Izvori visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja koja tvrtka ispituje su između ostalih:

 • antene radio i TV odašiljača
 • tradicionalni komunikacijski sustavi
 • odašiljači mobilne telefonije
 • radari
 • bežični telefonski i alarmni uređaji i sl.

Mjerenja visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja mogu se raditi zbog:

 • ocjenjivanja sukladnosti sa zakonski propisanim granicama za parametre elektromagnetskih polja
 • praćenja razina parametara elektromagnetskih polja na otvorenom i zatvorenom prostoru
 • istraživanja na temelju sakupljenih podataka na terenu i sl.

Mjerenja visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja se provode u skladu sa zahtjevima:

 • Hrvatske norme HRN EN 61566:2001 — Mjerenje izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima -- Jakost polja u frekvencijskome području 100 kHz do 1 GHz (IEC 61566:1997; EN 61566:1997)
 • Hrvatske norme HRN EN 50383:2012 — Osnovna norma za proračun i mjerenje jakosti elektromagnetskog polja i gustoće apsorbirane snage koja se odnosi na izloženost ljudi radijskim baznim postajama i nepokretnim krajnjim postajama u bežičnim telekomunikacijskim sustavima (110 MHz - 40 GHz) (EN 50383:2010) + ispravak HRN EN 50383:2012/Ispr.1:2013
 • Hrvatske norme HRN EN 50413:2012 — Osnovna norma za postupke mjerenja i proračuna izloženosti ljudi električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (0 Hz - 300 GHz) (EN 50413:2008) s amandmanom HRN EN 50413:2012/A1:2013
 • Hrvatske norme HRN EN 50492:2012 — Osnovna norma za in-situ mjerenja jakosti elektromagnetskog polja s obzirom na izloženost ljudi u blizini baznih postaja (EN 50492:2008) + amandman HRN EN 50492:2012/A1:2014

Mjerenje visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja provode se u skladu s odredbama:

 • Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14) izdanog od Ministarstva nadležno za područje zdravstva,
 • Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN 59/16) izdanog od Ministarstva nadležno za područje zdravstva;
 • Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN 45/12, 18/15) te Uputa za mjerenja razine elektromagnetskog polja, izdanih od strane Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Primjer mjernog sustava proizvođača Rohde&Schwarz sastoji se od analizatora spektra FSH6 (100 kHz – 6 GHz), prijamne sonde TS-EMF-B1 (30 MHz – 3 GHz) i prijenosnog računala.

Reference

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. na Sljemenu u Zagrebu.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. na Sljemenu u Zagrebu.

Učitaj više

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke VIPnet d.o.o. postavljenih u tunelu.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke VIPnet d.o.o. postavljenih u tunelu.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke Hrvatski telekom d.d. unutar jednog hotelskog kompleksa u Zagrebu.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke Hrvatski telekom d.d. unutar jednog hotelskog kompleksa u Zagrebu.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke Vipnet d.o.o. postavljenih u Imotskom.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke Vipnet d.o.o. postavljenih u Imotskom.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke Hrvatski telekom d.d. postavljenih u Labinu.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke Hrvatski telekom d.d. postavljenih u Labinu.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke TELE2 d.o.o. postavljenih na otoku Krku.

Mjerenje razina visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja izvora u vlasništvu tvrtke TELE2 d.o.o. postavljenih na otoku Krku.