Mjerenje, proračun i procjena statičkih i niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. je ovlaštena pravna osoba za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja u smislu Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (Narodne novine 146/14).

Izvori statičkih i niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja koja tvrtka ispituje su između ostalih:

 • uređaji za magnetsku rezonanciju
 • trafostanice
 • dalekovodi
 • elektroenergetski vodovi
 • rasklopna postrojenja

Mjerenja, proračuni i procjene statičkih i niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja mogu se raditi zbog:

 • ocjenjivanja sukladnosti sa zakonski propisanim granicama za parametre elektromagnetskih polja
 • praćenja razina parametara elektromagnetskih polja na otvorenom i zatvorenom prostoru
 • istraživanja na temelju sakupljenih podataka na terenu i sl.

Mjerenja, proračuni i procjene statičkih i niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja provode se u skladu sa zahtjevima:

 • Hrvatske norme HRN IEC 61786-2:2022 – Mjerenje istosmjernih magnetskih te izmjeničnih magnetskih i električnih polja frekvencija od 1 Hz do 100 kHz, s obzirom na izloženost ljudi – 2. dio: Osnovna norma za mjerenja (IEC 61786-2:2014)
 • Hrvatske norme HRN EN 50413:2019 – Osnovna norma za postupke mjerenja i proračuna izloženosti ljudi električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (0 Hz – 300 GHz) (EN 50413:2019)
 • Hrvatske norme HRN EN 61786-1:2014 — Mjerenje istosmjernih magnetskih te izmjeničnih magnetskih i električnih polja frekvencija od 1 Hz do 100 kHz, s obzirom na izložnost ljudi – 1. dio: Zahtjevi za mjernu opremu (IEC 61786-1:2013; EN 61786-1:2014),
 • Hrvatske norme HRN EN 62110:2012 — Razine električnih i magnetskih polja koja generiraju energetski sustavi izmjenične struje — Postupci mjerenja s obzirom na izloženost opće populacije (IEC 62110:2009; EN 62110:2009) uz ispravak HRN EN 62110:2012/ Ispr.1:2015 (IEC62110:2009/ Corr.1:2015; EN 62110:2009/AC:2015).

Mjerenje, proračun i procjena statičkih i niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja provode se u skladu s odredbama:

 • Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (Narodne novine 146/14, 31/19) i
 • Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (Narodne novine 59/16).

Primjer mjernog sustava proizvođača NARDA sastoji se od analizatora električnog i magnetskog polja EHP50-D (5 kHz – 100 kHz) i NBM-550 uređaja ili prijenosnog računala.

Reference

Mjerenje razina niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja transformatorske stanice u vlasništvu tvrtke HEP d.d

Mjerenje razina niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja transformatorske stanice u vlasništvu tvrtke HEP d.d

Učitaj više

Mjerenje gustoće magnetskog toka na frekvenciji 0 Hz uređaja za magnetsku rezonanciju u vlasništvu zdravstvene klinike u Banja Luci.

Mjerenje gustoće magnetskog toka na frekvenciji 0 Hz uređaja za magnetsku rezonanciju u vlasništvu zdravstvene klinike u Banja Luci.