Mjerenje razine buke

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. je pravna osoba ovlaštena od Ministarstva zdravstva za provođenje mjerenja i ocjenjivanja buke okoliša.

Mjerenja buke okoliša mogu se raditi zbog:

 • Praćenja razine buke u okolišu – povremeno ili stalno,
 • Praćenja razine buke u okolišu – u dnevnim i noćnim uvjetima
 • Nadziranja buke gradilišta i ocjenjivanje sukladnosti sa zakonski propisanim granicama buke,
 • Dokazivanja učinkovitosti provedenih mjera zaštite od buke na otvorenom prostoru,
 • Puštanja u rad gospodarskih objekata različitih namjena,
 • Istraživanja na temelju sakupljenih podataka na terenu i sl.

Mjerenje buke okoliša provodi se u skladu sa zahtjevima:

 • Hrvatske norme HRN ISO 1996-1:2004 Akustika – Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša – 1. dio: Osnovne veličine i postupci utvrđivanja (ISO 1996-1:2003),
 • Hrvatske norme HRN ISO 1996-2:2008 Akustika – Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša – 2. dio: Određivanje razina buke okoliša (ISO 1996-2:2007),
 • Hrvatske norme HRN ISO 1996-1:2016 Akustika – Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša – 1. dio: Osnovne veličine i postupci ocjenjivanja (ISO 1996-1:2016) te
 • Hrvatske norme HRN ISO 1996-2:2017 Akustika – Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša – 2. dio: Određivanje razina buke okoliša (ISO 1996-2:2017).

Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša se provodi u skladu s odredbama:

 • Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09. 55/13, 53/13 i 41/16),
 • Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine 145/04),
 • Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine 91/07),
 • Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07) i
 • Pravilnika o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (Narodne novine 156/08).

Mjerenje buke provodi se uz pomoć zvukomjera tipa 2270 renomiranog danskog proizvođača Brüel & Kjær (vidjeti sliku 1).

Reference

Mjerenje razina buke na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u kampusu Borongaj.

Mjerenje razina buke na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u kampusu Borongaj.

Postupak mjerenja razine buke proveden je uz pomoć mjerne ploče izravno na reflektirajućoj površini za potrebe međulaboratorijskih usporedbi rezultata mjerenja u organizaciji Hrvatskog akustičkog društva (HAD), Zavoda za elektroakustiku Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu te Laboratorija za zrakoplovne emisije Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Učitaj više

Mjerenje razina buke proizvedene od rashladnih uređaja tvrtke Pliva Hrvatska d.o.o. u Savskom Marofu.

Mjerenje razina buke proizvedene od rashladnih uređaja tvrtke Pliva Hrvatska d.o.o. u Savskom Marofu.

Postupak mjerenja razine buke provodi se radi utvrđivanja učinkovitosti provedenih mjera zaštite od buke na rashladnim uređajima.

Mjerenje imisijske razine buke unutar industrijskog postrojenja tvrtke Pliva Hrvatska d.o.o. u Savskom Marofu.

Mjerenje imisijske razine buke unutar industrijskog postrojenja tvrtke Pliva Hrvatska d.o.o. u Savskom Marofu.

Postupak mjerenja razine buke na 4 m visine u blizini višekatnih objekata uz praćenje meteoroloških parametara na 10 m visine.