Mjerenje buke na radu

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. provodi mjerenje buke na radu te određuje zahtjeve zaštite radnika od rizika po njihovo zdravlje i sigurnost, koji proizlaze od izloženosti buci.

Buka na radu spada pod zaštitu na radu Ministarstva rada i mirovinskog sustava. U ovome trenutku tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. ne posjeduje ovlaštenje navedenog ministarstva za mjerenje buke na radu.

Mjerenje buke na radu provodi se u skladu sa zahtjevima norme:

  • HRN ISO 9612:2010 Akustika - Smjernice za mjerenje i utvrđivanje izloženosti buci u radnoj okolini (EN ISO 9612:2009).

Mjerenja se provode u skladu s odredbama:

  • Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (Narodne novine 46/08) i
  • Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine 145/04).

Za određivanje izloženosti buci na radnome mjestu, prema zahtjevima norma, odabire se jedna od tri strategije mjerenja:

  • Strategija 1 - mjerenja temeljena na radnim zadacima,
  • Strategija 2 - mjerenja temeljena na radnome mjestu ili
  • Strategija 3 - cjelodnevna mjerenja.

Za potrebe mjerenja strategija 1 i 2 koristi se zvukomjer tipa 2270 proizvođača Brüel & Kjær prikazanog na slici 1. Dok za potrebe cjelodnevnih mjerenja odnosno strategije 3 radnik koristi osobni dozimetar tipa 4448 proizvođača Brüel & Kjær (vidjeti sliku 11). Cjelodnevno mjerenje pokriva sve radom povezane doprinose buci kao i tiha razdoblja tijekom radnog dana.

Reference

Mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti buci na radnome mjestu – rezalice za metal u tvrtci Flammifer d.o.o. u Ozlju.

Mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti buci na radnome mjestu – rezalice za metal u tvrtci Flammifer d.o.o. u Ozlju.

Učitaj više

Mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti buci na radnome mjestu mjeritelja u tvrtci CEI-IETA d.o.o. u Zagrebu.

Mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti buci na radnome mjestu mjeritelja u tvrtci CEI-IETA d.o.o. u Zagrebu.