Novosti

Izrada novog međunarodnog normizacijskog dokumenta ISO/IEC 17029 o validaciji i verifikaciji

Voditeljica CMO Laboratorija Biljana Tanatarec kao članica radne skupine sudjeluje na izradi novog međunarodnog dokumenta o razvoju općih principa i zahtjeva za sposobnost tijela koja provode validaciju i verifikaciju. Dokument razvija međunarodna radna skupina ISO/CASCO/WG 46, Validation and verification, koja djeluje u sklopu ISO/CASCO tehničkog odbora naziva Committee on conformity assessment.

Izvorni naziv i oznaka buduće norme glasi: ISO/IEC 17029 Conformity assessment — General requirements for bodies performing validation and verification activities.