Novosti

Izrada međunarodnog normizacijskog dokumenta o upotrebi međunarodne norme ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility u sustavima upravljanja organizacija

Voditeljica CMO Laboratorija Biljana Tanatarec sudjelovala je na izradi međunarodnog dokumenta o upotrebi međunarodne norme ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility u sustavima upravljanja organizacija. Dokument je objavljen 2017. godine na međunarodnoj razini i prihvaćen je u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatskog zavoda za norme.

 

Puni naziv i oznaka dokumenta, koji je dobavljiv preko Hrvatskog zavoda za norme je: HRS IWA 26:2017, Upotreba ISO 26000:2010 u sustavima upravljanja (IWA 26:2017)

 

Izvorni naziv i oznaka je: IWA 26:2017, Using ISO 26000:2010 in management systems.

 

Dokument je objavila međunarodna organizacija za normizaciju ISO, a organizaciju same izrade dokumenta je predvodio Švedski institut za normizaciju koji je i nositelj tajništva međunarodne radne skupine za društvenu odgovornost.

 

U međunarodnom normizacijskom dokumentu IWA 26:2017 je opisan način kako se prema strukturi ISO-ovih normi za sustave upravljanja mogu povezati pojedini dijelovi ISO-ove norme ISO 26000:2010 s pojedinim dijelovima sustava upravljanja organizacijom. Normativni dokument je primjenjiv na sve vrste organizacija bez obzira na veličinu, pravni status ili djelatnost organizacije.

 

Sudjelovanje Biljane Tanatarec, voditeljice CMO Laboratorija u izradi međunarodnog normizacijskog dokumenta je zabilježeno u popisu stručnjaka koji je objavljen na kraju dokumenta. To je prvi puta u povijesti hrvatske normizacije da je ime hrvatskog stručnjaka koji je pomogao oblikovati neki normizacijski dokument objavljen u normativnom dokumentu.

 

Ljubaznošću Švedskog instituta za normizaciju (Swedish Standards Institute, SIS)

 

Na stranicama Švedskog instituta za normizaciju objavljen je detaljniji opis samog dokumenta (https://www.sis.se/en/about_sis/iwaoniso26000guidance/)