Akustika

Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. bavi se zaštitom od buke u životnom prostoru. Naše usluge obuhvaćaju akustička mjerenja i mjerenja buke na radu.

U smislu Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (Narodne novine 91/07) akustička mjerenja obuhvaćaju:

  • Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša te
  • Mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrade.

Buka predstavlja važno područje zaštite okoliša, radnih uvjeta te zaštite života i zdravlja ljudi. Buka (engleski noise) okoliša je prema Directive 2002/49/EC ¹ definirana kao neželjen ili po ljudsko zdravlje i okoliš štetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnošću, uključujući buku koju emitiraju prijevozna sredstva, cestovni promet, pružni promet, zračni promet kao i onu industrijskih postrojenja.

¹ DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise, Official Journal of the European Communities OJ L 189/p.12-25, 2002-7-18