Novosti

Osma konferencija akustičkog udruženja Alpa i Jadrana

U Zagrebu se 20. i 21. rujna 2018. godine održava konferencija “8th CONGRESS OF ALPS ADRIA ACOUSTICS ASSOCIATION” u organizaciji Hrvatskog akustičkog društva, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

Detalji o konferenciji mogu se vidjeti na internet stranicama https://www.alpsadriaacoustics.eu.