Novosti

Telekomunikacijski forum

U Beogradu se 20. i 21. studenoga 2018. godine održava konferencija “26th TELECOMMUNICATIONS FORUM – TELFOR” u organizaciji Telekomunikacijskog društva Srbije, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter.

 

Detalji o konferenciji mogu se vidjeti na internet stranicama http://www.telfor.rs.